Слънчице

СЛЪНЧИЦЕ    

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 

“ГОРАТА ПРЕЗ ЗИМАТА”

CIMG2823 CIMG2824 CIMG2844 CIMG2854 CIMG2856

ИЗРАБОТВАНЕ НА СУРВАЧКИ

ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ -24.11.2016г.

НЕ НА НАСИЛИЕТО И АГРЕСИЯТА

Във връзка с превенцията на насилието и агресията в ДГ“Щастливо детство“- гр.Враца  се  проведоха следните дейности :

–        Изложба от  детски рисунки, рисувани заедно с родителите .

–       Среща с инспектор Илияна Минкова – ДПС/детска педагогическа стая/

–        „Ще ти разкажа за моето детство“ среща с бабата на Самуил