Документи

СТРАТЕГИЯ НА ДГ “ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”-ВРАЦА 

ПРОГРАМНА СИСТЕМА

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА “ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО” ГР.ВРАЦА

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ

ПРОГРАМА ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННО НАПУСКАНЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОФПВ ПО ОН

План-програма по БДП за учебната 2020/2021г.

БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ / 2017г.

01.2017г.-03.2017г.

01.2017г.-09.2017г.

 10.2017 -12.2017г.

БЮДЖЕТ/2018г.

01.2018г.-03.2018г.

04.2018г. – 06.2018г.

01.2018г.-09.2018г.

01.2018г.- 12.2018г.

БЮДЖЕТ/ 2019г.

01.2019г.-03.2019г.     КАСОВ ОТЧЕТ

 04.2019г.-06.2019г.     КАСОВ ОТЧЕТ

07.2019г.-09.2019г.    КАСОВ ОТЧЕТ

 10.2019г.-12.2019г.    КАСОВ ОТЧЕТ

 БЮДЖЕТ/2020г.

01.2020г-03.2020г.          КАСОВ ОТЧЕТ

04.2020г. – 06.2020г.        КАСОВ ОТЧЕТ

07.2020г.- 09.2020г.         КАСОВ ОТЧЕТ

10.2020г. – 12.2020г.         КАСОВ ОТЧЕТ

БЮДЖЕТ /2021г.

01.2021г. –  03.2021г.     КАСОВ ОТЧЕТ

04.2021г.- 06.2021г.   КАСОВ ОТЧЕТ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ- ДОКУМЕНТИ