Документи

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА:

КВАЛИФИКАЦИИ

ВЪТРЕШНА КВАЛИФИКАЦИЯ 2021-2022 г.

ВЪНШНА КВАЛИФИКАЦИЯ С КРЕДИТ 2021-2022г.

СТРАТЕГИЯ НА ДГ “ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”-ВРАЦА 

ПРОГРАМНА СИСТЕМА

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА “ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО” ГР.ВРАЦА

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И  ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННО НАПУСКАНЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОФПВ ПО ОН

План-програма по БДП за учебната 2022/2023г.

ИНСТРУКТАЖ ПО БДП

ПРОГРАМА ЗА ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА

ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

!!! ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА – COVID – 19 !!!

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ИНФЕКЦИИ

БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ / 2017г.

01.2017г.-03.2017г.

01.2017г.-09.2017г.

 10.2017 -12.2017г.

БЮДЖЕТ/2018г.

01.2018г.-03.2018г.

04.2018г. – 06.2018г.

01.2018г.-09.2018г.

01.2018г.- 12.2018г.

БЮДЖЕТ/ 2019г.

01.2019г.-03.2019г.     КАСОВ ОТЧЕТ

 04.2019г.-06.2019г.     КАСОВ ОТЧЕТ

07.2019г.-09.2019г.    КАСОВ ОТЧЕТ

 10.2019г.-12.2019г.    КАСОВ ОТЧЕТ

 БЮДЖЕТ/2020г.

01.2020г-03.2020г.          КАСОВ ОТЧЕТ

04.2020г. – 06.2020г.        КАСОВ ОТЧЕТ

07.2020г.- 09.2020г.         КАСОВ ОТЧЕТ

10.2020г. – 12.2020г.         КАСОВ ОТЧЕТ

БЮДЖЕТ /2021г.

Информация за изпълнение на бюджета за 01.2021г. –  03.2021г. 

 КАСОВ ОТЧЕТ

Информация за изпълнение на бюджета за 04.2021г. –  06.2021г.

  КАСОВ ОТЧЕТ

Информация за изпълнение на бюджета за  07.2021 г. – 09.2021 г.

 КАСОВ ОТЧЕТ

Информация за изпълнение на бюджета за 10.2021г. 12.2021г.

КАСОВ ОТЧЕТ

БЮДЖЕТ / 2022г.

Информация за изпълнение на бюджета за 01.2022г. – 03.2022г.

КАСОВ ОТЧЕТ/ 01.2022 – 03.2022

Информация за изпълнение на бюджета за 04.2022 г. – 06.2022 г.

КАСОВ ОТЧЕТ/04.2022 – 06.2022

Информация за изпълнение на бюджета за 07.2022 г.до 09.2022 г.

КАСОВ ОТЧЕТ/  07.2022 – 09.2022 г.

Информация за изпълнение на бюджета за 10.2022 г. – 12.2022 г.

КАСОВ ОТЧЕТ / 10.2022 г. – 12.2022 г.

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ- ДОКУМЕНТИ